Log In

Ісус Христос і Марія Магдалина — хто вони?


У часи Марії Магдалини і Ісуса Христа, коли на землі існувала дуже безліч різних релігій і вірувань, світом правив хаос і безладдя.

Народження Ісуса було визначено ходом історії, по якому рухалася наша планета.
Об народження Христа було сказано ще в Старому Завіті, у якому було написано, що прийде на Землю в дуже тяжкий період життя людства посланник Бога, і допоможе він всім страждаючої від голоду, гонінь і інших усілякий нещасть всім людям, і запанує на Землі і у серце кожного іскра Божа, і прибудуть вони в царство Бога.

Господь говорив Давиду про його нащадка: Я буду йому батьком, і він буде Мені сином (2 Цар 7:14). Звичайно, в історичному плані це пророцтво відноситься до Соломона, улюбленого сина Давида, що і побудував храм у Єрусалимі. Але земний цар є лише намісник Пануючи Небесного, і в ідеалі відносини між ними повинні стати відносинами батька і сина.

До речі, саме через ці слова Добродії ізраїльтяни вірили, що Месія, як і взагалі будь-який законний ізраїльський цар, буде прямим нащадком Давида. Тому і Матвій починає своє Євангеліє з родоводу Ісуса, тому і ті, хто Його приймав, іменували Його «сином Давидовим».

І так, у Євангеліє по Матвія в Новому завіті приводиться наступний родовід Ісуса Христа.

Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама:
Авраам народив Ісаака, Ісаак народив Іакова, Іаков народив Іуду і його братів, Іуда народив Фареса і Зару від Фамари, Фарес народив Эсрома, Эсром народив Арама, Арам народив Аминадава Аминадав народив Наассона, Наассон народив Салмона, Салмон народив Вооза від Рахави, Вооз народив Овида від Руфі, Овид народив Іессея, Іессей народив царя Давида. Давид народив Соломона від тієї, що колись була дружиною Урии, Соломон народив Ровоама, Ровоам народив Авію, Авія народив Асові, Аса народив Іосафата, Іосафат народив Іорама, Іорам народив Озию, Озия народив Іоафама, Іофам народив Ахаза, Ахаз народив Эзекію, Эзикія народив Манассию, Манассия народив Амона, Амон народив Іосию. Іосия народив Іехонию і його братів у часи переселення у Вавилон. А після переселення у Вавилон Іехония народив Салафииля, Салафииль народив Зоровавеля, Зоровавель народив Авиуда, Авиуд народив Элиакима, Элиаким народив Азора, Азор народив Рибника, Кіш народив Ахима, Ахим народив Элиуда, Элиуд народив Элезара, Элезар народив Матфана, Матфан народив Іакова, а Іаков народив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом.

Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида — чотирнадцять поколінь, і від Давида до переселення у Вавилон — чотирнадцять поколінь, і від переселення у Вавилон до Христа — чотирнадцять поколінь.

Проаналізувавши родовідне дерево Ісуса, ми можемо чітко відстежити факт, що він нащадок царів, тобто той самий Цар, передвіщений у старозавітніх пророцтвах і престол Давида переходить до нього по праву.

Також у Матвія говориться, що в родоводі Давида був син Соломон, а в родоводі Луки сказано, що сином Давида був Нафан (Лк.3:31). З 1 Пар. 3:5 видно, що Нафан і Соломон — це два різних чоловіки. У Луки наведений родовід одного сина Давида — Нафана, що був предком Марії, а в Матвія наведений родовід іншого сина Давида — Соломона, що був предком Йосипа. Один родовід — це лінія Марії, лінія дружини; інше — лінія Йосипа, лінія чоловіка. І Марія, і Йосип були нащадками Давида. Христос може вважатися нащадком Давида як через Соломона, так і через Нафана, тому в нього два родоводи.

Тепер, розглянувши весь родовід Ісуса Христа, давайте переглянемо, які факти нам відомі про Марію Магдалину, що згадується в Новому Завіті?

Слово «Магдалина», що доповнює її ім’я, мабуть, походить від назви міста Магдала. Магдалина лише кілька разів згадується в текстах Нового Завіту — якщо бути точним, то чотири: у мандрівках разом з учнями Христа, у сцені розп’яття Ісуса на хресті, при похованні тіла і при воскресінні ісуса Христа.

Одне можна сказати напевно: укорінене подання про те, що Марія Магдалина була блудницею, брехня яка не відповідає істині. В VI столітті папа Григорій I видав энцикліку, у якій говорилося, що Марія Магдалина була грішною жінкою, мерзенною блудницею. Однак, швидше за все в її образі помилка, у силу невірного тлумачення Євангелія від Луки (7 і 8), злилися три зовсім різні жінки. Цю помилку церква, звичайно ж, не квапилася виправляти, як і раніше стверджуючи, що Марія Магдалина була занепалою жінкою, і лише в 1969 році з’явилося досить скромне спростування.

З текстів євангелій виявляється, що Марію Магдалину цілком можна віднести до числа учнів Христа. Вона була поруч із ним тричі, будучи присутньою при досить важливих подіях: при страті на хресті, при його похованні і при воскресінні. Ці факти самі по собі виділяють Марію Магдалину серед інших учнів Христа і цілком можуть пояснити те, що Петро ставився до неї з погано приховуваним несхваленням.

Однак чи є доказу близьким відносинам Марії Магдалини і Христа? Новий Завіт, на жаль, не дає на це питання точної відповіді. Євангелія у виді, що дійшов до нас, не містять навіть натяку на можливість шлюбних відносин між ними, і це мовчання викликає підозри. Однак, заявивши про цьому, варто згадати про те, що нинішній Новий Завіт перетерпів у ході століть численні зміни і серйозну редактуру. Багато чого було вилучено з текстів, а дещо додане. Крім того, при перекладі з однієї мови на іншу у Новий Завіт могли закрастися і мимовільні помилки. Що ж говорять про Христа і Марію Магдалині неканонічні євангелія?

Один з так званих батьків церкви, Іполіт, у своїх коментарях до Пісні Пісень згадує про Марію Магдалину, щоправда, якимсь непрямим образом: «Щоб жінки-апостоли ввірували в ангелів, Христос сам прийшов до них, щоб вони своєю смиренністю надолужили гріх сестри своєї Єви».

Далі він говорить про те, як Христос звернувся до чоловіків-апостолів і сказав: «Я сам з’явився цим жінкам, і я сам захотів послати вам їх».У Євангелії від Пилипа (63:33-36) — гностичному євангелії із числа тих, що були виявлені в Наг-Хаммади, — про можливий зв’язок між Ісусом і Марією Магдалиною сказано ще більш мрячними словами.

Зокрема, там говориться, що Ісус «любив її більше інших учнів» і часто «цілував її в губи»; чоловіки ж — учні Христа — були незадоволені його поводженням. Хоча слова ці не містять прямої вказівки на фактичний шлюб або співжиття, Марія в коптському тексті йменується словом koinonos, що Сьюзен Хаскинс у своїй книзі «Марія Магдалина: міф і метафора» переводить як «супутниця».

Один з текстів Наг-Хаммади йменується Євангелієм від Марії. У ньому ми знаходимо відсилання до того факту, що Магдалина було реципієнтом одкровення, до великої досади чоловіків — учнів Христа. У вірші 17:10-18 цього євангелія ми знаходимо слова про те, що апостол Андрій засумнівався, що Марія Магдалина дійсно бачила воскресіння Христа. Петро ставить запитання: «На чи самій справі Він таємно говорив з жінкою, а ми не знали про те?» Потім заявляє: «Невже він нас зволів їй?» Далі Левий продовжує докоряти Петра: «Але якщо Рятівник зробив її гідною, хіба смієш ти відкидати її? Звичайно ж, Рятівник знає її добре. Тому він і любив її більше нас».

Зі змісту текстів напрошується цілком природний висновок, що жінкам-сподвижницям Ісус надавав куди більше високий статус, чим нас у тім намагалися запевнити, однак це не проливає світла на питання про те, чи були Ісус Христос і Марія Магдалина одружині. Замість цього названі тексти підкидають нам гіпотези, якими не можна не захопитися через їхній звабний характер, і схиляють нас до думки про те, що ці припущення вірні. Однак варто пам’ятати: наведені вище цитати взяті всього з декількох джерел, тоді як таких джерел, що відносяться до даної історичної епохи, є дуже багато — чи не сотні.

Оригінальну гіпотезу висунули автори книги «Свята кров, Священний Грааль». Вони стверджують, що історія про шлюб у Кане Галілейської, коли Ісус робить чудо, перетворюючи воду у вино, — це перекручена, брехливо викладена розповідь про весілля самого Христа. Гіпотеза далеко не бездоганна, і для повної її вірогідності необхідні деякі важливі деталі. Це, а також те, що Ісус, як щирий єврей, був зобов’язаний женитися і мати родину, дозволяє зробити наступні висновки. Перелічимо їх:

Марія Магдалина, про яку говориться в Новому Завіті, могла мати більше близькі відносини з Ісусом, чим ми припускаємо.
Марія Магдалина була разом з Ісусом у ключові моменти його життя — при його страті, похованні і воскресінні.

У відомих нам текстах і євангеліях немає прямих свідчень того, що Ісус Христос і Марія Магдалині були чоловіком і дружиною.

Навіть у неканонічних євангеліях, виявлених у Наг-Хаммади в 1945 року, не приводиться ніяких фактів на підтвердження цієї гіпотези, якщо не брати до уваги той факт, що Пилип назвав Марію Магдалину супутницею життя Христа.

Що ж трапилося з Марією Магдалиною після смерті Христа? Відповідно до догматів католицької церкви, Марія Магдалина померла в Ефесі, де влаштувалася разом з Марією, матір’ю Ісуса, і Іоанном, що приблизно є автором четвертого євангелія. Однак, це твердження спірне. Відповідно до легенди VI століття, що згадує Григорієм Турським, існує ще більш ранній документ, Марія Магдалина разом з Максимином перебралася в Ексан-Прованс, місто на території сучасної Франції. Ця історія, схоже, стала каталізатором, що прискорив появу сучасних гіпотез про Сангріле (монархової крові, царствену родоводу Христа) Відомо також, якою пошаною і любов’ю Марія Магдалина користувалася в колах гностиків. Звідси мимоволі напрошується думка про її шлюбний союз із Ісусом.

Досить докладно про це розповідається в книзі Маргарет Старберд «Жінка з алебастровою посудиною». В іншій своїй книзі — «Богиня в євангеліях, повернемося до джерел священного жіночого початку» (1993 р.) — цей же автор стверджує, що, відповідно до давньоєврейської системи нумерології, ім’я Марії Магдалини і відповідне йому число 153 указують, що вона була богинею. Старберд упевнена в тім, що Марія Магдалина досить довго жила в такому процвітаючому місті, як Олександрія. Це почасти пояснює багато міфів і легенди, що виникли навколо її імені, оскільки в перші сторіччя нашої ери по всьому Середземномор’ю виникли культи Марії Магдалини.

Гіпотеза про потомство Христа, може, і не занадто нова сама по собі, однак припущення про те, що Марія Магдалина могла народити Ісусові дитину, представляється цілком сучасною і актуальною. У наші дні Марія Магдалина як втілення священного жіночого початку і духу богиня-богині-матері-богині породила принципово новий погляд на речі. Це зовсім інший підхід до гіпотези про династії нащадків Христа, тим більше що вона, скоріше, заснована на метафорі і символі, ніж на фактах і реальних проявах матеріального світу. Представляється цілком логічним, що Марія Магдалина — або супутниця Христа, або втілення священного жіночого початку.
Історія Марії Магдалини обкутана міфами, легендами і символами. Вона сама перетворилася в символ і стала персоніфікувати дух древньої богині, який тисячоріччя назад поклонялися по всій Європі і Близькому Сході. Чи була вона дружиною Ісуса Христа і чи народила від нього дитину — це з історичної точки зору нині недовідно. Проте, міфи про Марію Магдалину і її взаєминам з Рятівником як і раніше існують, і згодом будуть звучати ще більш переконливо. Адже після двох тисяч років придушення жіночого початку останнє усе голосніше і голосніше знову заявляє про себе.

views:
11034
title_tag:
Ісус Христос і Марія Магдалина - хто вони?, Ісус Христос і Марія Магдалина - хто вони?
Tagged under

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × пять =