Log In

Ісаак Ньютон

njutonІсаак Ньютон народився (1643—1727) в родині фермера в селищі Вулстроп (75 км від Кембриджу); батько помер до його народження. Ісаак Ньютон навчався в міській школі, потім у Триніті-колледжі Кембріджського університету, де пізніше викладав.

Ньютон постійно і напружено міркував над будовою світобудови, вів спостереження, робив досліди. В 1687 році Ісаак Ньютон видав грандіозну класичну працю «Математичні початки натуральної філософії», у якому розкрив небесну механіку, сформулював закон всесвітнього тяжіння, поняття простору і часу і т.д. З 1672 року Ньютон став членом Лондонського Королівського суспільства (з 1703-го — президентом). Призначений директором Монетного двору, упорядкував розстроєну монетну справу в Англії. Богословські праці Ньютона не відрізнялися оригінальністю, зате наукові визначили важливий рубіж у розвитку декількох наук. Ісаак Ньютон сформулював основні закони механіки, розробив одночасно з Г. Лейбніцем диференціальне і інтегральне вирахування, створив навчання про колір і корпускулярну теорію світла, розрахував орбіти планет, побудував дзеркальний телескоп…

Врахуємо, що Ісаак Ньютон припускав існування абсолютного і відносного часу, а крім законів механіки у світі, на його думку, є присутнім Бог. Отже, модель Світобудови в Ісаака Ньютона була непроста: поряд з механікою мертвих тіл природи вона містила і не збагненний людським розумом Розум, а також волю Творця.

Ісаак Ньютон не був професійним філософом і не відрізнявся енциклопедичною широтою знань. Але, мабуть, саме Ньютон вплинув на філософську думку Нового часу.

Коло його інтереси було досить вузькими: математика, механіка, астрономія, оптика. Головний його добуток Ньютона — «Математичні початки натуральної філософії».

А критерієм істини Ісаак Ньютон важав досвід, спостереження, експерименти і строгу математичну форму вираження результатів.

Про існування закону всесвітнього тяжіння догадувалися до Ньютона Кеплер і Роберт Гук. Але математично обробити матеріали астрономічних спостережень і точно сформулювати цей закон не змогли.

Вважають, Ньютону підказало вірне рішення падіння яблука з дерева. Якщо таке відбулося насправді, то лише тому, що яблуко дозріло в той час, коли Ньютона після шестирічної праці прийшов до свого відкриття. Воно відзначено навіть в епітафії на пам’ятнику йому у Вестмінстерському абатстві: «…майже божественним розумом перший довів зі смолоскипом математики рух планет, шляхи комет і припливи океанів…»

Однак теорія Ньютона зовсім не була спростована. Його ідея абсолютного часу була відкинута (хоча ті ж фізики, самі того не помітивши, відродили її і нині підраховують в «абсолютному масштабі» вік небесних тіл і навіть Всесвіт). Але Ісаак Ньютон поряд з абсолютним часом і простором виділив і відносне.

Ісаак Ньютон висловлював сумнів у наявності абсолютної системи координат. Між іншим, А. Эйнштейн зізнався: «Дотепер не вдалося замінити єдину концепцію світу Ньютона іншої, настільки ж всеосяжною єдиною концепцією. Але те, що ми отримали дотепер, було неможливо одержати без системи Ньютона».

Прагнення побудувати натурфілософію на математичній підставі Ньютон висловив так: «Було б бажано вивести з початків механіки і інші явища природи» (крім астрономічних). Ця надія окриляла багатьох філософів і вчених, але вона, як з’ясувалося тепер, неможлива. Ісаак Ньютон трохи необачно заявив, що «гіпотез не вигадує».

Але, по суті, він мав на увазі необхідність опиратися в наукових дослідженнях на бездоганно доведені положення. «…Все-таки, що не виводиться з явищ, повинне називатися гіпотезою; гіпотезам же метафізичним, фізичним, механічним, не місце в експериментальній філософії».

Здавалося б, перед нами типовий мислитель-раціоналіст. Але це справедливо тільки стосовно його наукових праць, та й то з деякими застереженнями. Насправді ситуація складніша. От що писав в 1703 році в одному з листів Локк: «Ньютон дійсно чудовий учений і не тільки завдяки своїм разючим досягненням у математиці, і у теології, і завдяки своїм знанням Священного Писання, у чому мало хто може з ним зрівнятися».

У своєму богословському творі, присвяченому біблійним пророцтвам, Ньютон і «гіпотези вигадує», і навіть суперечить власним науковим висновкам про абсолютний час, що, як писав він в «Початках…», «без усякого відношення до чому-небудь зовнішньому, протікає рівномірно інакше зветься тривалістю». Ньютон як богослов без тіні сумніву посилається на надприродну силу — Бога. На думку Ісаака Ньютона, всевідаючий Бог (а для нього варто було б авторові «Почав…», крім абсолютного і відносного часу, виділити ще і вічність або «вічне сьогодення») відкрив пророкам майбутнє. Упевнитися в цьому можна лише «заднім числом», тому що «Бог дав… пророцтва Старого Завіту не заради того, щоб задовольнити цікавість людей, роблячи їх здатними знати майбутнє, але заради того, щоб виконанням їх на ділі був даний світу святий Промисел Його, а не проникливість толмачів».

Чому мислитель не вибрав щось одне? Вибір, здавалося б, зовсім очевидний: натуральна філософія і наука, тому що мова іде про геніального ученого, досягнення якого були звеличені вже при його житті. Що змушувало Ньютона займатися богослов’ям?

На це питання можна знайти більш-менш певну відповідь у далеко не всіх відступах від наукового методу, які Ньютон дозволяв собі в «Початках…».

views:
3620
description:
keywords: