Log In

Обєкт досліджень на детекторі брехні

obetЕмоції людини формувалися в процесі тривалого еволюційного розвитку і є відповідною реакцією організму на умови, що вимагають мобілізації всіх його ресурсів. Емоції супроводжуються значними змінами фізіологічних реакцій, що призводить не тільки до підвищення опірності організму до стресу, а і, за певних умов, до його руйнування. Маючи єдиний механізм запуску і фізіологічного забезпечення, віддалені наслідки стресу нерідко носять цілком певну індивідуальну форму. У однієї людини, в залежності від її початкового стану, вони можуть викликати як мобілізацію до діяльності, так і стан паніки, розгубленості. Провідним тут, по видимому, є функціональний вихідний рівень і соціальна значимість стрес-фактора на момент запуску емоцій, з урахуванням індивідуальних особливостей людини і можливостей його адаптації до даних умов. На сучасному етапі розвитку технічного та методичного забезпечення поліграфних перевірок із застосуванням детектора брехні, одним з найбільш маловивчених ланок є стан об’єкта обстеження. Загальні вимоги до стану тестованого відомі, але вони, на жаль, носять декларативний характер.

Ні в кого не викликає сумніву, що обстежуваний в момент тестування на детекторі брехні, повинен бути тверезим. Стан алкогольного сп’яніння значно спотворює результати поліграфних перевірок. І це зрозуміло всім. А як бути, якщо обстежуваний був п’яний вчора чи позавчора? А якщо обстежуваний взагалі не буває тверезим?

Усі відомі школи підготовки фахівців поліграфа рекомендують дотримуватися певного балансу емоційної напруги обстежуваного. При недостатності рівня емоційної напруги необхідно стимулювати, підвищувати його рівень. Як виміряти ці вихідні параметри і що лежить за ними по той бік спостережуваного нами процесу?


Проблема людських емоцій стара, як світ. Ще стародавні греки знали, що радість мобілізує людини, горе — може його вбити. Будь-які емоції супроводжуються зміною фізіологічних реакцій людини — це відомо, і не вимагає спеціальних доказів. Але спеціалісту поліграфа необхідно знати, яким чином вроджені особливості організму тестованого, втома та інші нестандартні ситуації можуть вплинути на психофізіологічні прояви цих емоцій. Загальновідомий факт, що помилка у прогнозі, оцінці достовірності отриманих результатів детектора брехні, коливається від 5 до 10 відсотків. Багато в чому це пов’язано з тим, що одержувані показники фізіологічних реакцій при тестуванні на детекторі брехні, іноді не «вкладаються» в фізіологічні стандарти.

Всупереч логіці, вони виходять за рамки усталених критеріїв, прийомів і фахівець поліграфа може дати помилковий висновок, що не відповідає реальному відношенню обстежуваної людини до розслідуваної події (злочину). Люди з «нестандартними» реакціями існують, вони знаходяться серед нас, скоюють злочини, які необхідно розкривати.

Процедура поліграфних перевірок, будь-які методи і тести, пропоновані питання спрямовані на виявлення психофізіологічних реакцій, викликаних проведеною стимуляцією. Основоположні в структурі поліграфних перевірок є принцип оцінки реагування центральної нервової системи на пропоновану інформацію з урахуванням її соціальної та емоційної значущості для обстежуваного.

Основне завдання, що стоїть перед фахівцем поліграфа в процесі тестування, — якісно і кількісно оцінити зміну реєструємих психофізіологічних показників, викликане реакцією на пропонований питання, і на цій підставі скласти об’єктивний висновок.

При проведенні поліграфних перевірок кожен фахівець намагається створити умови, що дозволяють підвищити ефективність проведених обстежень. Якщо підозрюваний млявий, сидить у напівдрімоті, іноді позіхає, то для отримання достовірних реакцій його необхідно вивести з цього стану. Для цих цілей використовується тест «стимуляції». Фахівці знають, що після його застосування значно зростає інформативність показників, одержуваних під час обстеження, що характеризують рівень емоційної напруженості при пред’явленні значущих питань. Крім того, більш чітко диференціюється реакція на «значимий» питання у порівнянні з «нейтральним».

З іншого боку, сильне емоційне напруження теж не сприяє підвищенню надійності результатів перевірки. Тому, в передтестової бесіді, якщо обстежуваний сильно збуджений, фахівець намагається трохи заспокоїти його.

Крайнощі в стані обстежуваного (спокій, сверхвозбужденіе) однаково не способстуют підвищенню надійності результатів перевірки. Існує як би якась «золота середина» тобто «Зона рівня напруги» обстежуваного, при якій поліграфні перевірки найбільш ефективні. Причина цього явища полягає в особливостях регуляції психофізіологічних реакцій нашого організму, що сформувалися в процесі розвитку людини на землі.

Способи обробки психофізіологічної інформації

Обробка результатів тестування із застосуванням детектора брехні, вирішує дві самостійні проблеми: — відбір показників для подальшого аналізу; — використання прийомів для отримання достовірних результатів. З метою підвищення інформативності та надійності, створюються програми, що дозволяють виключити з подальшої обробки матеріали, в яких виявляються протидії поліграфа, або є інші спотворення інформації (чхання, чухання тощо). Це здійснюється повторенням питань тестування або простим видаленням перекручених ділянок запису.
На етапі аналізу результатів тестування можна виключити з обробки будь-які канали реєстрації, змінювати способи обробки по кожному з них, окремо або разом. Можливо підсумовування будь-яких вимірювань і отримання підсумкового результату з 3-5 тестів.

Всі поліграфні системи у світі, в основному, влаштовані за одним принципом: фіксується фон психофізіологічних реакцій людини і зміни фону після отримання відповідної інформації (питання тестових методик). Комп’ютерна програма в автоматичному режимі порівнює і аналізує отримані результати, видаючи достовірність психофізіологічного стресу при відповідях на ті чи інші питання. У стандартний набір психофізіологічних каналів входять: верхнє і нижнє дихання, артеріальний тиск, шкірно-гальванічна реакція, фотоплетізмограмма, тремор.

Фіксується час затримки відповіді обстежуваного від початку вимірювання з урахуванням знака відповіді, причому, напівавтоматично.

Складність обробки результатів тестування полягає ще і у тому, що доводиться оперувати різними величинами. Наприклад: шкірний опір вимірюється в кіло Омах, амплітуда фотоплетізмограмми — в мілівольтах або в кубічних міліметрах. Як порівняти мілівольт з кіло Омамі? Метр з кілограмом не порівняєш — повний абсурд. Для вирішення цього завдання всі показники використовуваних методик призводять до єдиної системи вимірювання, наприклад, переведення їх у відсотки. Для цього всі вихідні (фонові) дані беруться за 100%. У процесі тестування отримані результати фізіологічних реакцій порівнюються з «фоном» в процентах. Припустимо, що вихідна середня амплітуда верхнього дихання становила 100 mv. Ці 100 мілівольт беруться нами за 100%. На «значимий» питання вона збільшилася до 108 mv, тобто на 8% в порівнянні з фоном. Таким чином, з мілівольт ми перейшли до відсотків.

Провівши таку ж процедуру з показниками шкірного опору, ми також переведемо кілОм у відсотки. Цей спосіб стандартизації вимірюваних величин ще гарний і тим, що всі методики як би зрівнюються за їх динамічності.Наприклад, амплітуда дихання у фоні складала 90 mv, а ФПГ-2 mv, середня з цих двох показників буде дорівнює (90 mv + 2 mv): 2 = 46 mv. Якщо на «значимий» питання амплітуда ФПГ збільшилася на 100% і складе 4 mv, a дихання не зміниться, тоді їх середня величина буде дорівнює (90 mv + + 4mv): 2 = 47mv.

Таким чином, виходить, що вона за двома реакцій на «значимий» питання збільшилася всього лише на 1 mv, тобто на 2%. Отже, 100% — зміна показника ФПГ, що має малу абсолютну величину, як би розчиняється у великій початкової величини (амплітуда дихання).

Спосіб перетворення вимірюваних величин у відсотки дозволяє усунути це явище, значно підвищивши точність кінцевих результатів детектора брехні. Що стосується методик виявлення самих реакцій, то на цей рахунок існує кілька різних думок. Одне з них — виявлення можливих реакцій за вже готовим «шаблонам». Вони розроблені для кожного каналу і мають список параметрів, за якими відстежується зміна реакцій.

Інформацію несе будь-яке відхилення в кривих, якщо це не артефакт, викликаний рухами або спробою протидії. Існує метод введення в процес, шляхом застосування, кількох тестів стимуляції. Наприклад, на імена, при якому обстежуваний повинен відповідати на всі питання тільки словом «ні» (включаючи питання і на власне ім’я). Метою цього методу є можливість встановлення тих фізіологічних параметрів опитуваного, які при пред’явленні «значущих» питань будуть змінюватися в більшій мірі, порівняно з «фоновими» або «нейтральними». Крім цього, продемонструвати можливість виявлення прихованої інформації за допомогою детектора брехні.

При ручній обробці, первинні вимірювання проводяться звичайною лінійкою або за допомогою спеціально нанесеною координатної сітки. В результаті виходять числа, які потім використовуються в подальшій оцінці ступеню відмінності між реакціями. В основу покладені прийоми отримання вихідної інформації по деяких каналах (за даними зарубіжних джерел). Детектор лжи.

Існують кілька типів ручної обробки результатів тестування, це вертикальна система обробки. Один з найбільш поширених прийомів обробки, яким широко користуються оператори, що працюють на чорнильно-пишуть поліграфах.

Також існує метод горизонтальної системи обрахунку.

views:
1253
snap_MYURL:
snapEdIT:
1
snapTW:
s:1:"1";
snapVK:
s:1:"1";

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре + 2 =