Log In

Орден розенкрейцерів


Орден розенкрейцерів було засновано в Німеччині для занять релігійними і окультними досвідами. Орден розенкрейцерів сформувався на базі «Ордену Pозового Хреста», і під впливом ідей філософа і містика Якова Беме і теолога Іоганна Валентина Андреа. Членство в ордені розенкрейцерів приписується таким знаменитим людям як Френсіс Бэкон, Готфрід Лейбніц, Рене Декарт, Вольфганг Ґете.


Історія розенкрейцерів веде з видання в 1614-ом року маніфесту за назвою: «Fama Fraternitatis». Своїм ідеологом і засновником розенкрейцери вважали Християна Розенкрейца («Christian Rosie Cross», по визначенню розенкрейцерів — Прославлений Батько і Брат C.R.C.), німецького вченого, що освоїв окультну науку в таємничому арабському місті. Відповідно до легенди, повернувшись із Дамкара, C.R.C. вирішив присвятити своє життя справі реформації наук і мистецтв. Для виконання цієї місії він призвав трьох братів з монастиря. Четверо розробили секретний шифр «Звістка», солідний словник, у якому всі форми мудрості були класифіковані в славу Добродії.

Тоді ж розенкрейцери склали ряд документів, що регламентують мету ордена розенкрейцерів і способи їхнього досягнення. Коли один зі членів ордена розенкрейцерів померав, було вирішено, що місце поховання братів повинне триматися в секреті. Незабаром сам Батько C.R.C. зібрав всіх розенкрейцерів, щоб підготувати своє символічне похоронне місце.

Розенкрейцери ставили перед собою завдання змінити людське суспільство в эзотеричному дусі. «Всі люди повинні усвідомити свій взаємозв’язок з світом, з Космосом, — говорили розенкрейцери, — і намагатися не порушувати космічної рівноваги. Їх можна цьому навчити; для цього вони повинні читати книги і проходити розенкрейцерські присвяти».

«Той, хто прийме це знання, — писали розенкрейцери в іншому своєму маніфесті, відомому за назвою «Визнання Ордену Рози і Хреста вченій Європі», — стане майстром всіх мистецтв і ремесел; жоден секрет не буде йому недоступний; всі гарні роботи минулого, сьогодення і майбутнього будуть йому доступні. Увесь світ стане як одна книга, а протиріччя науки і теології будуть переборені. Двері мудрості зараз відкриті світу, але тільки тим, хто заробить цей привілей, Брати ордену самі представляться, тому що це знання заборонене відкривати навіть нашим власним дітям. Право сприйняття духовної істини не може бути спадкоємним: воно повинне виникати в душі кожної людини саме по собі».

Степеней присвяти в перших розенкрейцерів було три. Ціль перша — «реформа», а точніше, об’єднання науки, філософії і етики на основі метафізики, для здійснення якого вони виробляли символічну мову. Ціль друга — зцілення всіх хворих і повна ліквідація хвороб, для чого вони за допомогою алхімії шукали Еліксир Життя. Ціль третя — «усунення всіх монархічних форм правління і заміна їхнім правлінням обраних філософів».

Роза в символіці розенкрейцерів означала матерію, що відроджуються сили природи, а хрест був символом запліднюючого духу; тобто символи жіночого й чоловічого початку.
Дуже швидко розенкрейцери знайшли ореол «всемогутності». Дуже багато сучасників і пізніх дослідників приписували їм чудесні вміння. У їхній інтерпретації Орден розенкрейцерів з’являється перед нами як секретне суспільство людей, що володіють надприродними, силами. Розповідають, начебто розенкрейцери уміли пророкувати прийдешні події, проникати в найглибші таємниці природи, перетворювати залізо, мідь і олово в золото, виготовляти Еліксир Життя, або Універсальну Панацею, за допомогою якого вони могли зберігати вічну молодість.

Розенкрейцерів переслідували, але не дуже активно. Втім, часи багать уже минули, та і самі розенкрейцери посилено підкреслювали свою прихильність християнській вірі. Відомо також, що п’ятеро розенкрейцерів були повішені в Німеччині за приналежність до ордену.

Масштаб репресій стосовно розенкрейцерів був помітно меншим, чим тамплієрів, зіграло і послідовне бажання Ордена зберегти свої досягнення в таємниці. Конспірація була настільки продумана, що дотепер толком не відомо, чи існував Орден насправді. Точно відомо, що до кінця XVIII-го століття Орден не афішував свою діяльність, остаточно пішовши в «підпілля».

views:
1564

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 4 =