Log In

Символіка зірок

cumvolikaПентаграма (пентакль)

Пентаграма, написана однією лінією, — це найдавніший з усіх символів, якими ми володіємо. Мала різні тлумачення в різні історичні часи людства. Вона стала шумерським і єгипетським знаком зірок.

Пізніша символіка: п’ять почуттів; чоловіче і жіноче начала, виражені п’ятьма точками, гармонія, здоров’я і містичні сили. Пентаграма також символ перемоги духовного над матеріальним, символ безпеки, охорони, благополучного повернення додому.

Пентакль з одним кінцем вгору і двома вниз є знаком білої магії, відомим як «нога друїда»; з одним кінцем донизу двома вгору він представляє так зване «копито козла» і роги диявола — характерне для символіки зміна знака з позитивного на негативний при його перевертанні.
Пентаграма Білого мага — символ магічного впливу і панування дисциплінованою Волі над явищами світу. Воля Чорного мага спрямована до руйнування, до відмови від виконання духовного завдання, тому перевернута пентаграма розглядається як символ зла.

Пентаграма, п’ятикутна зірка, — символ досконалої людини, що стоїть на двох ногах з розведеними руками. Можна сказати, що людина — жива пентаграма. Це вірно як у фізичному, так і в духовному плані — людина володіє п’ятьма чеснотами і проявляє їх: любов, мудрість, істина, справедливість і доброта.
Істина належить духу, любов — душі, мудрість — інтелекту, доброта — серцю, справедливість — волі.

Подвійна пентаграма

Існує також відповідність між людським організмом і п’ятьма елементами (земля, вода, повітря, вогонь і ефір): воля відповідає землі, серце — воді, інтелект — повітрю, душа — вогню, дух — ефіру. Таким чином, своєю волею, інтелектом, серцем, душею, духом людина пов’язана з п’ятьма елементами, що працюють в космосі, і вона може свідомо працювати в гармонії з ними. Саме в цьому сенс символу подвійної пентаграми, в якій мала вписана у велику: людина (мікрокосм) живе і діє всередині Всесвіту (макрокосму).

Гексаграмма

Гексаграмма — фігура, складена двома полярними трикутниками, шестикутна зірка. Це складна і цілісна симетрична форма, в якій шість маленьких окремих трикутників групуються навколо великого центрального шестикутника. У результаті утвориться зірка, хоча початкові трикутники зберігають свою індивідуальність. Оскільки звернений вгору трикутник — небесний символ, а звернений вниз — символ земний, то разом вони — символ людини, що об’єднує ці два світи. Це символ досконалого шлюбу, який пов’язує чоловіка і жінку.

Печать Соломона або зірка Давида

Це знаменита магічна печать Соломона, чи зірка Давида. Верхній трикутник в її зображенні — білий, а нижній — чорний. Вона символізує, в першу чергу, абсолютний закон аналогії, який виражається містичною формулою: «Те, що внизу, подібно до того, що вгорі».

Зірка Давида — це також символ еволюції людини: треба навчитися не лише брати, але й давати, поглинати і випромінювати одночасно, випромінювати — для Землі, сприймати — від Неба. Ми отримуємо і наповнюємося, тільки коли віддаємо іншим. Це досконалий союз духу і матерії в людині — союз сонячного сплетення і мозку.

П’ятикутна зірка

П’ятикутна зірка тлумачиться по-різному, в тому числі вона символізує радість і щастя. Це також емблема семітської богині Іштар у її войовничому втіленні, а крім того, Віфлеємська зірка. У масонів п’ятикутна зірка символізує містичний центр.

Єгиптяни надавали величезне значення п’яти-і шестикутній зіркам, як видно з тексту, що зберігся на стіні похоронного храму Хатшепсут.

Семикутна зірка

У семикутній зірці повторюються характерні риси п’ятикутної. Сім променів має гностична зірка.
Семи-і девятикутні зірки, накреслені однією лінією, — містичні зірки в астрології і магії.

Зірка магів читається двояко: послідовно по ходу променів (по лінії накреслення зірки) і по колу. По ходу променів розташовані планети, керуючі днями тижня: Сонце — неділя, Місяць — понеділок, Марс — вівторок, Меркурій — середа, Юпітер — четвер, Венера — п’ятниця, Сатурн — субота.

Девятикутна зірка

Девятикутні зірки, як і семикутні, якщо вони накреслені однією лінією, — містичні зірки в астрології і магії.
Девятикутна зірка, складена з трьох трикутників, символізує Святий Дух.

views:
8979
snap_MYURL:
snapEdIT:
1
snapTW:
s:1:"1";
snapVK:
s:1:"1";

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × 4 =