Log In

Золотий мільярд

milardСценарій виходу на потрібну чисельність досить простій. На першому етапі золотий мільярд живе працею декількох мільярдів людей, що становлять «інше людство», задовольняючи свої потреби за рахунок матеріальних ресурсів всієї планети. А скорочення чисельності цього «іншого людства» легко досягається «скиданням» туди брудних виробництв і шкідливих технологій. Тим же цілям служить підтримка корумпованих режимів, що розкрадають гроші країни, нав’язування програм скорочення різних соціальних заходів. До речі, Росія Україна та інкі країни колишньго СССР — серед перших кандидатів на вимирання.

Дуже велике питання: як же сам золотий мільярд збирається виживати, якщо основна частина ресурсів, у тому числі трудових, загине? Цивілізовані розроблювачі цієї концепції схожі на биотехнологів, які виростили смертельний вірус для залякування сусідів і вважають, що як тільки самі вони миють руки, то він до них не добереться. Добереться, будьте впевнені. Уже добрався.

Нелишне нагадати, що екологічна захищеність окремої країни або групи країн насправді ілюзорна, оскільки в екологічній погрозі домінує глобальний фактор. Локальні поліпшення, що досягають руйнуванням экосистем і безконтрольним використанням природних ресурсів і сил інших регіонів, однаково валять глобальну экосистему і загальну виживаність. У відповідь на це наявні нині соціальні структури будуть пручатися, або цінності і ідеали цілих народів будуть зломлена і форма експлуатації стане принципово іншою, всупереч надіям розроблювачів сценарію золотого мільярда.

Не може їхній план бути стійким ні при якій погоді, а тим більше при кризі. До того ж у ньому зовсім не враховуються зворотні зв’язки, що теж неминуче веде до помилки в оцінці результатів. Скажемо таку дивну річ: «міжнародний тероризм» — приклад виникнення «зворотного зв’язку» у відповідь на реалізацію глобальної програми золотого мільярда.

Концепція золотого мільярда, розроблена прихильниками теорії «глобальних криз», зовсім тупикова. Нітрохи не краще й придумана послідовниками теорії «ріг достатку» версія, що ресурси Землі достатні для забезпечення потреб усього людства в сьогоденні і майбутньому на тім рівні, що вже досягнуть у найбільш багатих країнах. Основна помилка цієї версії в тім, що чисельність людства в доступному для огляду майбутньому не перевищить десяти мільярдів.

Залишається нам констатувати, що ні теорія золотого мільярда, ні теорія «10 мільярдів» не є вірними. Це приклад омана в екологічних теоріях. Знову тупик.

Але за останні десять — п’ятнадцять років були початі і деякі практичні кроки до рішення проблем! Насамперед треба сказати про Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку, що відбувся в Ріо-де-Жанейро. Вона запропонувала так називану Концепцію стійкого розвитку. У ній говориться наступне:

1.Всі люди мають основне право на навколишнє середовище, сприятливу для їхнього здоров’я  і благополуччя.

2.Держави зберігають і використають навколишнє середовище і природні ресурси в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь.

Конференцію цю ООН початку готовити в 1989 році. Протягом 1990-1991 років експерти із усього миру виробляли важкі угоди, готовлячи зустріч у Рио. Вивчалися варіанти запобігання погіршення стану ґрунту, повітря і води, збереження лісів і розмаїтості форм життя. Розглядалися питання бідності і надмірного споживання, охорони здоров’я і утворення, міст і сільських районів. Визначалася роль урядів, ділових людей, профспілок, учених і т.д.

Виходячи з того що «стійкий розвиток» — це спосіб боротьби і з бідністю, і з руйнуванням навколишнього середовища, розробили документ за назвою «Порядок денний на XXI століття». Учасники думали, що, прийнявши цю «Повістку…», промислово розвинені країни визнають, що повинні приймати більше важливу роль у поліпшенні навколишнього середовища, чим бідні країни, які забруднюють її відносно менше, і збільшать фінансову допомогу іншим країнам для такого розвитку, що має менші екологічні наслідки. Було вирішено, що оцінювати успіх економічного розвитку головним чином по кількості грошей, що воно приносить, неправильно. Системи обліку національних багатств повинні також взяти до уваги повну вартість природних ресурсів і повну вартість погіршення стану навколишнього середовища.

Коротше кажучи, ідеї і завдання, винесені на форум, були дуже, дуже гарними, а сама зустріч на вищому рівні із проблем планети Земля в 1992 році в Ріо-де-Жанейро виявилася більш ніж представницькою. Високопоставлені посадові особи з 179 урядів; сотні офіційних осіб з організацій системи ООН; представники місцевої влади, ділових, наукових, неурядових й інших кіл. У зустрічах, лекціях, семінарах і виставках для громадськості взяло участь 18 000 представників з 166 країн, а також 400 000 відвідувачів. Події в Ріо висвітлювали 8000 журналістів, а за роботою Конференції стежив майже увесь світ. Це був воістину грандіозний форум, і він прийняв дуже гарні рішення!..

Однак президент Сполучених Штатів Джордж Буш заявив ще до цієї зустрічі, що не підпише жодного договору, що ущемляє економічні інтереси США. У листопаді 2001 року Штати знову заявили, що не підпишуть ніяких міжнародних документів за результатами конференції в Марокко, що передбачають відповідальність найбільших забруднювачів атмосфери. От вам і благі побажання, і віра в «розум людини», і надійне майбутнє…

Відбувається підміна понять. Замість співіснування, погодженого з можливостями природи, людству пропонують співіснування, погоджене з інтересами Америки. І в ході цього процесу багатьом країнам, нав’язують неприйнятні або нездійсненні міжнародні зобов’язання, їх втягують у непріоритетні для них програми, втручаються у внутрішні справи суверенних держав.

Невідомо, як і яким образом варто приймати і узгоджувати заходу щодо скорочення антропогенного навантаження до припустимого рівня. Відсутня глобальна система контролю використання несучої ємності планети, не проводиться облік фактичного використання конкретними країнами екологічного потенціалу Землі, і взагалі права держав на використання цього потенціалу не розподілені. Незважаючи на повсюдне визнання, що держави не мають суверенних прав на руйнування й виснаження загальних ресурсів — атмосфери і океанів (із цим згодні навіть США), зберігається режим «загального казана», з якого кожний черпає скільки може. А в кого більша «ложка», той більше черпає. У підсумку загальний потенціал використається на основі права сильного, причому експлуатується і надмірно, і неефективно.

Людство не знає ні розмірів антропогенного навантаження, за якої почнеться обвал, ні строків виходу на цей рівень і не треба ніяким правилам обходження із природою, а якщо вам скажуть, що якісь «правила» є, не вірте. Критерій экологичности перетворений в основний показник конкурентноздатності держави на зовнішніх ринках, і не більше того!

Саме парадоксальне: серед учених дотепер немає єдиної думки про ролі і тим більше визначальному значенні фрионів для утворення дір в озоновому шарі над тими або іншими частинами Землі!

Отже, Захід успішно використає «зелень» зброю для тиску на інші. А наскільки він сам прихильний «зеленої» ідеології? Здавалося б, порожнє питання. Ми все знаємо про екологічну чутливість цивільного суспільства Заходу. Сьогодні «зелені» стали впливовим політичним плином, а екологічна тематика займає одне з головних місць у повідомленнях ЗМІ. Це боротьба за ресурс (конкуренція), що переслідує егоїстичний інтерес. Це ідея волі, зворотний бік прагнення до влади над всім і вся, насамперед ресурсами для власного виживання. Це, нарешті, ідея прогресу — потреба в безперервній експансії.

Фінанси мають в «підпряжних» нову структуру: «світова суспільна думка». ЇЇ залучають до впливу на опонентів, будь то СССР в період «холодної війни», або держави, що розвиваються, або країни з перехідною економікою на сучасному етапі. Розробка концепцій «стійкого розвитку» і екологічних прав особистості дала ідеальний інструмент для офіційного втручання у внутрішні справи суверенних держав і накладення санкцій у випадку невиконання ними своїх зобов’язань по цій глобальній стратегії.

Звичайно, ця мишача метушня напередодні загальнолюдської катастрофи не має ніякого відношення ні до інтересів природи, ні до порятунку людства як виду живих істот. А ми відразу це сказали. Ринок, особлива підсистема цивілізації, стурбований тільки своїм виживанням і у боротьбі за себе використає будь-які інструменти. А людина в цій боротьбі — будь він бізнесменом або президентом США — навіть не інструмент. Він винтик, нехай мислячий, що нехай робить правильні висновки, — винтик, що не впливає на механізм.

Тому-то і було вирішено, що економічний ріст — не головний показник розвитку. Такими в дійсності є забруднення навколишнього середовища, моральна статистика (статистика злочинності) — словом, усе, що характеризує якість життя. На цій основі ООН запропонувала систему інтегрованих екологічних  і економічних рахунків, серед яких — індекс гуманітарного розвитку і індекс стійкого економічного добробуту. Всі ці показники поступово одержують поширення поряд із ВВП і ВНП і як альтернативи їм.

ВНП — сукупна вартість кінцевих товарів і послуг у ринкових цінах.

ВВП — узагальнюючий економічний показник, що у ринкових цінах виражає сукупну вартість товарів і послуг, створених усередині країни і тільки з використанням факторів виробництва даної країни.

Країни, що одержують кредити і поради Міжнародного валютного фонду (МВФ), змушені орієнтувати свою господарську діяльність на експорт і зобов’язані стабілізувати фінанси й виплачувати борги. А це приводить до «екологічного демпінгу» у величезних масштабах. Їхні товари, та  і взагалі економіку «пресують» по повній програмі. Розміщають брудні виробництва з дуже низькими витратами на природоохоронні заходи. Змушують видавати концесії. І вони погоджуються, тому що інакше не буде грошей, та і самі вишукують, на чому б заробити.

МВФ і Всесвітній банк — міжнародні інструменти фінансових транснаціональних корпорацій. ТНК мають багато таких інструментів! Ще один з них — Міжамериканский банк розвитку. По його даним, в 1993 році в 26 країнах Латинської Америки при середньому росту експорту понад 5 % у рік зростання доходів на душу населення склав 1 %. Вони там живуть тільки з експорту; хто згріб інші 4 %? Уже ніяк не африканці і не індійці…

Стирається подання про суверенітет будь-якої країни. Вони перетворюються в простір, на якому діють «економічні оператори», що роблять товари для задоволення платоспроможного попиту глобального ринку. Ніякого зв’язку з потребами людей, що живуть у даній країні, ці виробництва не мають.

views:
7354
description:
keywords:
Золотий мільярд
title:
Золотий мільярд
snap_MYURL:
snapEdIT:
1
snapTW:
s:1:"1";
snapVK:
s:1:"1";

1 Comment

  1. Степан Reply

    Це все звичайно добре що люди піклуються про навколишнє середовище, загальне покращення рівня життя, але не треба робити на цьому ажіотаж, це інформація для тих людей які вміють думати, а не для широких мас! Та і про «золотий міліард» — перегнули палицю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 2 =